Биз тууралуу

Кыргыз Глобал - дүйнө бойлогон жаштарыбызды бириктирип, заманбап билими - адистик тажрыйбалары менен өлкө ичинде өсүп келе жаткан жаштарыбызга шарт түзүүгө арналган программаларды ишке ашырчу уюм

Биздин максат

 • Чет жердеги студент жана ишкерлерди бириктирүү жана кызматташтыгын түптөө...
 • Чет жердеги студент жана ишкерлерди бириктирүү жана кызматташтыгын түптөө
 • Жаштарыбызга дүйнөдөгү перспективдүү техникалык адистиктерге жол ачуу
 • Мүчөлөрүбүз аркылуу өлкөбүздүн келечегине маанилүү болгон долбоорлорду ишке ашыруу

 • “Арыбас мээнет, алдыңкы өнөр-билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу” - Манастын жети осуятынан - Манастын жети осуятынан

Биздин миссия

 • Жогорку квалификациялуу адистерди көбөйтүү жана кызматташтыгын бекемдөө...
 • Заманбап билимди жаш муун арасында өнүктүрүү
 • Китеп окуу маданиятын коомубузда жайылтуу

Биздин кадамдар

 • Илим-технология багытындагы конференция-жыйындарды уюштуруу менен...
 • Илим-технология багытындагы конференция-жыйындарды уюштуруу менен коомубузду өнүгүү жолуна үндөө
 • Билимге умтулган жаштарды чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларында терең билим алуусуна өбөлгө болуу
 • "Окуйбуз-Өнүгөбүз" долбоору менен коомубузда китеп окуу маданиятын жайылтуу жана өнүктүрүү
 • 1+2 Ментордук долбоору аркылуу мектеп окуучуларына тажырыйбаларыбыз менен бөлүшүп аларга жол көрсөтүү

Кыргыз Глобалдын Мүчөлөрү

"Сапаттуу билим, мол тажрыйба - жаркын келечек!"

Kyrgyz Globalдын баардык Мүчөлөрүн көрүү

Биздин Башкы Өнөктөштөр