Уюмга мүчө болуу

Уюмга мүчө болуу үчүн сиз төмөндөгүлөрдү толтуруңуз