Долбоордун негизги максаты

11-класстын окуучуларына профессионалдык жана моралдык колдоо көрсөтүү

Эл аралык сынактарда көп ийгиликтерди жараткан, тажрыйбалуу менторлордун жолдорун жолдоп, квалификациялуу адис болууга умтулуу. Ошондой эле, келечекте Кыргызстанда сапатуу адистердин санын көбөйтүүгө жол ачып, ийгиликтүү адамдар менен алака түзүү жөндөмдүүлүгүн бекемдоо болуп эсептелет.

Read More

КАНДАЙ БӨЛҮКТӨРДӨН ТУРАТ?

- Ментор менен менти(Mentee - окуучу, шакирт) жумасына бир жолу 1-2 саат онлайн/оффлайн түрүндө коюлган максаттар үстүндө иштешет.

- Жылына 1 же 2 жолу Бишкек шаарында ментор, ментилер менен жолугушуу уюштурулат.

- Ар бир жолугуушудан (онлайн же оффлайн) кийин, селфи кылынып Кыргыз Глобал уюмуна менти аркылуу жөнөтүлөт.

- Долбоор ичиндеги ар кандай вебинарлар, жолугушуулар пландарга каралып сайта же инстаграм баракчабызда жарыяланып турат.

Read More

1+2 долбоорундагы ар бир этап жогорку сапаттагы билим жана профессионалдуулук менен ишке ашырылмакчы. Долбоордун катышуучулары эң мыкты мүмкүнчүлүктөр, окуудагы ийгиликтин сырлары жана келечектеги карьералары тууралуу үйрөнүшөт. Тажрыйбалуу студенттер ментор катары кеп-кеңеш берип, жеке жана кесиптик өнүгүү боюнча колдоо көрсөтүшөт.

Менторлор

ДОЛБООРГО КИМ КАТЫША АЛАТ?

- Кыргызстанда окуп жаткан 11-класстын окуучусу

- Англис тилинде эркин сүйлөй жана жаза билген окуучу

- Чет өлкөгө окууга чоң кызыгуусу бар

- Жеке жана кесиптик өнүгүүгө кызыккан

- Келечекте Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошууну каалаган

- Жаңы идея жана мүмкүнчүлүктөргө дайым даяр турган окучуу

Бизге болгон ишеним