Конференциялар

Элибиздин чыгаан илимий изилдөөчүлөрүн жандандыруу, жаштарды технологияга, илимге жана инженерияга шыктандыруу максатында жыл сайын программисттердин, илимпоздордун конференциясын өткөзүүнү чечтик. Быйылкы конференция тууралуу август айында кабар беребиз.