Кыргыз Глобал уюмунун мүчөлөрү

Таблица Сотрудников Кыргыз Глобал

Кубаныч
Мамытов

Арапбай
Мусаев

Ажымурат
Орозалиев

Түгөлбай
Пайзилиев

Бекназар
Адылбеков

Аскат
Кубанычбеков

Ислам
Ашырмаматов

Бекжан
Егиналев

Салижан
Кылычбеков

Акыл
Чаткалбай кызы

Ажар
Азизбекова

Президент

Элеонора
Кырбиева

Координатор

Досбол
Касымов

Инновация министри

Аламбек
Гуламидинов

Техникалык инженер